Målarkarlsson Måleri i Stockholm

Målarkarlsson i Haninge

Rostskydd och blästring i Stockholm

Fasadrenovering, blästring och rostskyddsmålning

Målarkarlsson utför blästring och målning av alla slags fasader. Vi blästrar och rostskyddsmålar alla typer av byggnadskonstruktioner som smidesräcken, balkonger och infästningar av olika slag.

Vi samarbetar med Allblästring AB. (www.allblästring.se)

Rostskyddsmålning